Categories
สิริมงคล

ไหว้พระภูมิเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอกดี จึงจะขอพรสมหวังดังปรารถนา

ความเชื่อ ความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยในทุกเชื้อสายมาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน หรือคนไทยแท้ ล้วนแล้วแต่เคารพนับถือ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กันอย่างเป็นประจำ เช่น การไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน การไหว้เจ้าที่ ศาลพระภูมิ เป็นต้น

ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ศาลพระภูมิเจ้าที่ เป็นสิ่งก่อสร้างด้านศาสนาที่เราพบเห็นกันบ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน แต่คนส่วนใหญ่มักจะมีความสับสน และไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง “ศาลพระภูมิ” และ “ศาลเจ้าที่” ได้

ศาลพระภูมิ มักจะตั้งไว้ในจุดที่เป็นมงคล มีลักษณะเป็นวิหารหรือบ้านหลังเล็ก โดยส่วนมากฐานของศาลพระภูมิจะสูงกว่าศาลเจ้าที่ และจะมีเสาเดียวที่มีขนาดใหญ่กว่า จำเป็นจะต้องมีการอัญเชิญ และบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง 4 ที่ถูกต้อง เพื่อให้ท้าวมหาราชทั้ง 4 ส่งเทวดามาปกปักษ์รักษาสมาชิกภายในบ้าน

ศาลเจ้าที่ บ้างก็เรียก “ศาลตา-ยาย” มีลักษณะเป็นบ้านทรงไทยจำลอง มักจะมี 4 เสา หรือ 6 เสาตามโครงสร้างบ้านทรงไทยในสมัยโบราณ โดยวิญญาณที่อาศัยอยู่ในศาลเจ้าที่มักจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษ เจ้าที่เจ้าทาง รวมไปถึงเจ้าของที่ดินบริเวณนั้น

ถ้าหากบ้านไหนมีการตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ภายในบ้านทั้ง 2 ศาล ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่สามารถเห็นได้ง่าย คือ เมื่อหันหน้าเข้าหาศาลทั้ง 2 ศาล ด้านซ้ายมือจะเป็นศาลพระภูมิ และด้านขวามือจะเป็นศาลเจ้าที่ หรือศาลตา-ยาย

จำนวนของธูปมีความหมายอย่างไร? ไหว้พระภูมิเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก?

คำถามที่มักจะค้างคาใจสำหรับคนส่วนใหญ่คือ “การไหว้พระภูมิเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก” ซึ่งจำนวนธูปนั้นก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

ธูป 1 ดอก มักจะจุดไหว้วิญญาณเจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณภาคพื้น ผีบ้านผีเรือน

ธูป 2 ดอก เกี่ยวข้องกับการจุดธูปบนอาหาร

ธูป 3 ดอก มักจะจุดบูชารัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ธูป 4 ดอก มักจะใช้สำหรับการเสริมดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง 4 ภายในร่างกาย ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ

ธูป 5 ดอก มักจะจุดบูชารัตนตรัย บิดามารดา และครูบาอาจารย์

ธูป 6 ดอก นิยมในการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ตามไฟของพระอาทิตย์

ธูป 7 ดอก ใช้จุดไหว้ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย

ธูป 8 ดอก นิยมในการเสริมดวงชะตาตามกำลังพระอังคาร

ธูป 9 ดอก ใช้จุดไหว้ศาลพระภูมิ บูชาผู้มีพระคุณ รุกขเทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา

ธูป 10 ดอก นิยมในการเสริมดวงชะตาตามกำลังพระเสาร์

ธูป 11 ดอก มักจะจุดบูชาเทวดาชั้นสูง

ธูป 12 ดอก นิยมในการเสริมดวงชะตาของราหูของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน

ธูป 13 ดอก ไม่นิยมจุดบูชา เพราะเป็นเลขอัปมงคล

ธูป 14 ดอก บูชาคุณของพระสงฆ์

ธูป 15 ดอก นิยมในการเสริมดวงชะตาตามกำลังดาวจันทร์

ธูป 16 ดอก บูชาเทพชั้นสูง เกี่ยวข้องกับสวรรค์ทั้ง 16 ชั้น มักใช้ในพิธีกลางแจ้ง  

ธูป 17 ดอก นิยมในการสวดมนต์ เพื่อเสริมดวงชะตา

ธูป 18 ดอก  ไม่นิยมจุดบูชา เพราะเป็นเลขอัปมงคล

สำหรับคำถามที่ว่า “ไหว้พระภูมิเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก” สามารถสรุปได้ว่า “การไหว้ศาลพระภูมิจุดธูปเพียง 9 ดอก และการไหว้ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยายจุดธูปเพียง 7 ดอก” โดยสิ่งของที่มักจะไหว้ศาลทั้ง 2 ศาลประกอบไปด้วย พวงมาลัย ดอกไม้ และของคาวหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *