Categories
สิริมงคล

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก กับหลักการและวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง

การไหว้เจ้าที่เป็นธรรมเนียมที่คนไทยส่วนใหญ่จะมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน โดยคนไทยมีความเชื่อว่าเจ้าที่มีหน้าปกป้องดูแลและคุ้มครองคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

เพื่อความสิริมงคลในการใช้ชีวิตและการประกอบกิจการจึงมีการกราบไหว้เจ้าที่กันในเทศกาลต่าง ๆ แต่หลายคนยังเกิดความสับสนว่า ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก จึงจะดีจึงจะเสริมสิริมงคลให้กับตนเองไปหาคำตอบได้ในบทความนี้ 

จำนวนธูปที่ใช้

ซึ่งบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก และจะต้องมีการเตรียมธูปให้มีความเหมาะสมกับการไหว้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การไหว้ผี โดยการไหว้สัมภเวสีหรือผีไร้ญาติเราควรใช้ธูป 1 ดอก

2.การไหว้พระ สำหรับการไหว้เราจะต้องใช้ธูป 3 ดอก เพราะธูป 3 ดอก หมายถึงตัวแทน ของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

3.การไหว้เทพเจ้า คือ การกราบไหว้ตามหลักศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู โดยจะใช้ธูปประมาณ 8 ดอก

ขั้นตอนการไหว้ที่ถูกต้อง

โดยการไหว้เจ้าที่ถือว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่มีความซับซ้อนมากนัก โดยเราสามารถจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้า ซึ่งก่อนที่จะทำการไหว้เจ้าที่เราจะต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูบริเวณศาลเจ้าให้มีความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งถ้าหากพบว่ามีเศษดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวหรือเศษขยะต่าง ๆ ที่อยู่รอบศาลเราควรรีบนำไปทิ้งขยะทันที

2.การเตรียมสิ่งของไหว้เจ้า โดยอาหารที่เตรียมสำหรับการไหว้เจ้าที่จะขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ต้องการไหว้ โดยหลัก ๆ แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมี น้ำชา น้ำอัดลม น้ำเปล่า เหล้า พวงมาลัยหรือดอกไม้สด หมากพลู อาหารคาวและขนมหวาน โดยถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมกระดาษเงินและกระดาษทองตามหลักความเชื่อของศสานา

3.จำนวนธูปที่ใช้ ซึ่งตามหลักการไหว้เจ้าที่นั้นจะใช้ธูปเพียงแค่ 5 ดอก ซึ่งจะต่างการไหว้สัมภเวสีที่จะธูปแค่ 1 ดอกเท่านั้น

4.การกล่าวคำไหว้เจ้าที่ ภายหลังจากที่เราทำการจุดธูปเทียนเรียบร้อยแล้ว ให้เราหันหน้าไปทางศาลเจ้า พร้อมกล่าวคำไหว้ขอพร โดยการบอกชื่อนามสกุล พร้อมกับขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกินไปและขอให้เจ้าที่จงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าพอเจอแต่สิ่งดี ๆ  

5.การลาของไหว้ เมื่อธูปที่เราจุดไว้หมดลงให้เราทำการบอกกล่าวลาเจ้าที่ว่า “ข้าพเจ้าจะนำอาหารเหล่านี้ไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล” พอเรากล่าวจบเราก็สามารถนำอาหารที่ไหว้เสร็จแล้วให้นำไปแจกจ่ายให้คนในบ้านได้รับประทาน

ซึ่งการไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอกตามหลักความเชื่อของศาสนาที่มีการสืบทอดต่อกันมา ก็จะมีการเตรียมจำนวนธูปที่จะแตกต่างกันออกไปตามหลักวัตถุประสงค์ในการไหว้ อีกทั้งในส่วนของการจัดเตรียมข้าวของต่าง ๆ ต้องมีการคัดสรรให้มีความเหมาะสมเพราะเชื่อว่าการมอบสิ่งดี ๆ จะได้ผลตอบรับเป็นสิ่งดี ๆ ที่จะนำพาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *