Categories
สิริมงคล

4 เทคนิคจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่

การรับจัดเลี้ยงพระนั้นคือการนิมนต์พระสงฆ์เพื่อมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ยังสถานที่ต่างๆ ภายนอกวัดในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานวัดเกิด ซึ่งการยัดงานเหล่านี้ย่อมจะต้องมีการเชิญญาติมิตร หรือแขกผู้มีเกียรติเพื่อให้มาร่วมงาน โดยในบทความนี้จะมาแนะนำถึง 4 เทคนิคจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ให้ประทับใจผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม

1. จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย

การจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน มีขนาดของสถานที่เหมาะสมกับประเภทของงาน และจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานคือสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นส่วนมากจะเป็นการจัดงานที่บ้าน ดังนั้นการจัดบริเวณต่างๆ ภายในบ้าน หรือบริเวณรอบๆ บ้านสำหรับการจัดงานจึงเป็นเรื่องที่เจ้าภาพควรจะใส่ใจ 

เรื่องแรกคือเรื่องของความสะอาด การที่สถานที่จัดงานมีความสะอาดนั้นจะช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี เพราะจะสื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานเห็นได้ว่าเจ้าภาพมีความใส่ใจในการจัดงานมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเจ้าภาพจึงควรทำความสะอาดบริเวณบ้าน รวมไปถึงบริเวณรอบๆ บ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มงาน 

นอกจากเรื่องของความสะอาดแล้ว เรื่องของความสะดวกสบายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากผู้ที่มาร่วมงานนั้นจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณบ้านของเจ้าภาพระหว่างที่มีการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ ดังนั้นการที่เจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งความสะดวกสบายต่างๆ ที่เจ้าภาพควรจะจัดเตรียมไว้ให้ยกตัวเช่น ควรเตรียมที่จอดรถที่จอดรถได้ง่าย มีความปลอดภัย 

ส่วนในบริเวณงานเจ้าภาพควรที่จะเตรียมที่นั่งซึ่งมีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุไว้อย่างเพียงพอ ไม่ร้อน ไม่แออัด มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก รวมไปถึงการจัดเตรียมห้องน้ำไว้ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มาร่วมงาน โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยสะดวก ซึ่งการจัดเตรียมเรื่องเหล่านี้ให้เรียบร้อยเป็นสิ่งที่เจ้าภาพพึงกระทำเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน 

2. ดูแลผู้ที่มาร่วมงานด้วยความใส่ใจ

อีกหนึ่งเรื่องที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ได้เป็นอย่างมากคือความใส่ใจของเจ้าภาพที่มีต่อผู้ที่มาร่วมงานนั่นเอง เพราะนอกจากการจัดสถานที่ให้เหมาะสมแล้ว การที่เจ้าภาพออกมาต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยตัวเอง มีการพูดคุยสอบถามสารทุกข์ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความใส่ใจที่มีต่อผู้ที่มาร่วมงาน 

ซึ่งการออกมาต้อนรับ หรือทักทายนั้นเจ้าภาพอาจจะทำได้ไม่เต็มที่ หรือทำได้ไม่ครบถ้วนทุกคน เนื่องจากเจ้าภาพนั้นมีเรื่องต้องจัดการอีกมากมายในขณะที่จัดงาน การที่ให้ญาติสนิท หรือตัวแทนเจ้าภาพมาเป็นผู้ดูแลแทนก็เรียกว่าเป็นความใส่ใจของเจ้าภาพด้วยเช่นกัน 

การดูแลผู้ที่มาร่วมงานนั้นนอกจากการออกไปต้อนรับ หรือการพูดคุยก็สามารถทำได้อีกหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการพาไปนั่งในบริเวณที่จัดไว้ การจัดอาหาร / เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการอย่างเหมาะสม การดูแลความสะดวกทางด้านอื่นๆ รวมไปถึงการให้ผู้ที่มาร่วมงานมีส่วนร่วมกับงาน โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญ 

การที่เจ้าภาพให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของงาน ไม่ว่าจะเป็นการเชิญเข้ามาฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การให้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอาหาร ถวายอาหาร หรือถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์ หรือให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ช่วยทำบุญภายในงาน ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เจ้าภาพไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด

3. จัดพิธีสงฆ์ได้อย่างถูกต้อง

การจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นหัวใจหลักในงานคือพิธีสงฆ์ ซึ่งพิธีสงฆ์นั้นจะเริ่มตั้งแต่การที่พระสงฆ์มาถึงงาน จนถึงเวลาที่พระสงฆ์เดินทางกลับวัด โดยพิธีสงฆ์นั้นจะมีขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นแบบแผนแน่นอนอยู่แล้ว การที่เจ้าภาพสามารถจัดการพิธีสงฆ์ได้อย่างถูกต้องย่อมทำให้ผู้ที่มาร่วมงานนั้นมองว่าเจ้าภาพมีความตั้งใจ และมีความใส่ใจสำหรับการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั่นเอง 

โดยพิธีสงฆ์นั้นเมื่อพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์เดินทางมาถึงที่สถานที่จัดงาน เจ้าภาพควรออกไปต้อนรับ และนิมนต์พระสงฆ์เหล่านั้นมานั่งยังบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าภาพ หรือตัวแทนเจ้าภาพจะเป็นผู้เริ่มทำพิธีด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบริเวณโต๊ะหมู่บูชา โดยจุดเทียนทางด้านขวามือของพระพุทธรูปก่อน จึงมาจุดเทียนทางด้านซ้าย แล้วค่อยมาจุดธูป จากนั้นกราบพระพุทธ 3 ครั้ง แล้วจึงกล่าวบทบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีล 5 เมื่อพระสงฆ์กล่าวพระไตรสรณะคมน์ กล่าวสมาทานศีลเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพก็จะกล่าวอาราธนาพระปริตร เมื่อกล่าวจบพระสงฆ์ก็จะเริ่มสวดเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อย เจ้าภาพก็จะถวายข้าวพระพุทธ 

เมื่อเสร็จจากการถวายข้าวพระพุทธแล้วเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์มายังบริเวณที่จัดไว้สำหรับการฉันอาหาร เมื่อประเคนภัตตาหารเรียบร้อย ก่อนที่พระสงฆ์จะฉันอาหารเสร็จเจ้าภาพก็จะต้องเตรียมเครื่องจตุปัจจัย หรือเครื่องสังฆทานต่างๆ ที่จะถวายพระสงฆ์นั้นมาวางให้เรียบร้อยบริเวณหน้าอาสนะ จากนั้นเจ้าภาพก็จะกล่าวคำลาข้าวพระพุทธ ต่อด้วยการกล่าวคำถวายสังฆทาน เมื่อพระสงฆ์รับเครื่องสังฆทานเสร็จจะกล่าวอนุโมทนา เจ้าภาพ และผู้ที่มาร่วมงานก็จะทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ 

เมื่อเสร็จขั้นตอนเหล่านี้พระสงฆ์ก็จะเดินทางกลับวัด ซึ่งถ้าเจ้าภาพปฏิบัติตามตอนต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกต้องก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และการใส่ใจสำหรับการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั่นเอง 

4. สร้างความประทับใจด้วยอาหาร

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นเรื่องของอาหารเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี เพราะด้วยวัฒนธรรมไทยนั้นการเลี้ยงอาหารจัดได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทุกครั้งที่มีการทำบุญในโอกาสต่างๆ ยิ่งเป็นการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ซึ่งส่วนมากจะเป็นการทำบุญที่บ้านทางเจ้าภาพยิ่งต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอาหารมากเป็นพิเศษ 

โดยอาหารที่นำมาเลี้ยงพระ และเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานนั้นทางเจ้าภาพไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อาหารที่มีราคาแพง หรืออาหารที่หาทานได้ยาก แต่อาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ มีรสชาติที่เหมาะสม อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ที่มาร่วมงานทุกคน 

การเตรียมอาหารสำหรับการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการจากร้านอาหาร ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง ในรูปแบบของการเลี้ยงบุฟเฟต์ การเลี้ยงโต๊ะจีน หรือการที่เจ้าภาพจะเตรียมอาหารต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าเป็นการจัดงานที่มีผู้มาร่วมงานจำนวนไม่มากนักเจ้าภาพจะนิยมเตรียมอาหารด้วยตัวเอง 

ซึ่งถ้าเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงนั้นเจ้าภาพจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพ และรสชาติอาหารให้ดี เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ปรุงเอง ทำให้เมื่อเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยง หรือจากทางร้านอาหาร เจ้าภาพควรที่จะทดลองชิมอาหารเหล่านั้นล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อที่จะให้อาหารที่อยู่ภายในงานนั้นมีรสชาติ และมีคุณภาพตามที่ต้องการ 

ถ้าเจ้าภาพประกอบอาหารเลี้ยงด้วยตัวเองนั้น ทางเจ้าภาพก็ควรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปรุงรสชาติให้เหมาะสม รวมไปถึงใส่ใจในเรื่องของความสะอาดระหว่างการปรุงอาหารให้มากที่สุด ซึ่งเมื่ออาหารที่จัดเลี้ยงนั้นเป็นอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด รสชาติอร่อย ก็จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี

สำหรับ 4 เทคนิคจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ให้ประทับใจผู้ร่วมงาน ที่ได้แนะนำไว้ในบทความนี้เชื่อว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ และได้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเตรียมตัวจัดงานด้วยตัวเองอย่างแน่นอน ซึ่งผู้อ่านสามารถนำแนวทางที่ได้แนะนำไว้ไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม เพราะสาระดีๆ ในบทความนี้นั้นนำไปใช้ได้กับการจัดงานอีกหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เพียงเฉพาะการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *